SERIA 900 – ZAWORY SPECJALNE

07 Zawory czasowe i specjalneZawory specjalne pozwalają na zmianę czasu trwania sygnału pneumatycznego, jego przełączenie, skokową zmianę wartości ciśnienia itp. W grupie tej znajdują się również wzmacniacze słabego sygnału pneumatycznego, zawory dwuręcznego sterowania, zawór oscylator, timer pneuma-tyczny, zawór łagodnego startu. 

 

Załączniki: