ZAWORY MECHANICZNE I RĘCZNE

 

01 Miniaturowe zawory mechaniczne i ręczne

ZAWORY MINIATUROWE

Rozdzielacze dostępne w wersji z korpusem z przyłączami wtykowymi na wąż 4mm (seria 104) oraz w
wersji z przyłączami gwintowa-nymi M5 (seria 105).
Małe wymiary serii 104 i 105 ułatwiają insta-lację oraz zapewniają dużą funkcjonalność.

 

02 Rozdzielacze sterowane mechanicznie i ręcznieROZDZIELACZE MECHANICZNE

Grupa zawierająca szereg typów zaworów sterowanych mechanicznie, ręcznie, nożnie. Dostępne różne wielkości przyłączy – od G1/8” (seria 228) poprzez G1/4” (seria 224, 214) G1/2” (seria 212) aż do G1” (seria 211).

 

 

03 Rozdzielacze technopolimeroweZAWORY MECHANICZNE SERII T200

Główną cechą tej serii zaworów jest wyjątkowy materiał korpusu – technopoli-mer. Zapewnia on wyjątkową lekkość roz-dzielaczy. Zawory tej serii występują z przy-łączami G1/8”, w wersji 3 i 5 drożnej, sterowanej mechanicznie lub pneumaty-cznie. Zaleca się stosowanie złączy wyłą-cznie z gwintem walcowym.

 

04 Zawory blokujące do siłownikówZAWORY BLOKUJĄCE

Zawory blokujące są stosowane w celu zabezpieczenia siłownika przed niespodzie-wanym opadnięciem pod ciężarem w przy-padku awarii i zaniku sprężonego powietrza.

 

 

05 Zawory funkcyjne Tecno-FunSERIA 55 TECNO-FUN

Zawory logiczne oraz zawory spełniające funkcje takie jak: blokowanie wypływu, dławienie przepływu, szybki spust powietrza z siłownika.
Dostępne złącza to: złącza proste wtykowe, złącza z gwintami zewnętrznymi lub wewnę-trznymi G1/8”, G1/4”. Złącza można dowol-nie konfigurować z dostępnymi korpusami zaworów, pod kątem lub w osi zaworu.

 

06 Zawory funkcyjne i tłumikiSERIA 600 – AKCESORIA

Zawory logiczne oraz zawory spełniające funkcje takie jak: blokowanie wypływu, dławienie przepływu, szybki spust powietrza z siłownika. Dostępne złącza to: złącza wtykowe, złącza z gwintam wewnętrznymi G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”.

 

07 Zawory czasowe i specjalneSERIA 900 – ZAWORY SPECJALNE

Zawory specjalne pozwalają na zmianę czasu trwania sygnału pneumatycznego, jego przełączenie, skokową zmianę wartości ciśnienia itp. W grupie tej znajdują się również wzmacniacze słabego sygnału pneumatycznego, zawory dwuręcznego sterowania, zawór oscylator, timer pneuma-tyczny, zawór łagodnego startu.

Tomasz Szymoniak